bọn em còn có thể làm tốt hơn cả người lớn – Em là đã là một thiếu nữ mười lăm tuổi – cho đến hôm qua bạn không nghĩ như vậy – Chỉ là tôi chưa thấy bạn như thế này… – Và bạn không biết chúng ta có thể làm gì cùng nhau – Tại sao? – Đợi đã, thật bất ngờ, điều duy nhất tôi có thể nói với bạn là tôi đã xem nó trong một bộ phim khiêu dâm – Điều đó tốt, nhưng tôi hy vọng nó không nguy hiểm như ở hồ bơi – Không nhiều lắm, nhưng thú vị hơn nhiều. … Điều này mang lại cho tôi năng lượng, ahhhhhhhhhhhh… Anh xỉu….. Anh không thể… – Anh có thể cưng Cô bắt đầu khóc và cố gắng thoát ra,