Tôi đặt nó xuống phía dưới, hai hòn dái đập vào người cô ấy và cô ấy ép tôi vào người cô ấy trong khi hai chân bắt chéo ngang hông tôi. Vâng, tình yêu, làm cho tôi của bạn và hông của cô ấy bắt đầu di chuyển trong một vòng tròn.Cặc của tôi ra vào trong vỏ bọc mẹ và cô ấy thở dài đầu tiên, sau đó nức nở cho đến khi cô ấy khóc như sấm sét; Tôi là của bạn, tình yêu.Tôi, xuất tinh chậm chạp, di chuyển chậm rãi ra vào, khi tôi đặt nó ở mép môi âm hộ của cô ấy mà không lấy ra, tôi hỏi cô ấy: em có muốn nữa không? hay chúng ta cứ để như vậy? Cô ấy, gãi lưng cho tôi, hét lên: