Mặc dù Paquita dán mắt vào tờ báo, nhưng hầu như bà không thể không thoáng thấy con trai mình đang làm gì. Tim tôi đập thình thịch, nhưng sự phấn khích mạnh hơn nỗi sợ hãi. Tôi dừng lại để lấy khăn giấy ra, nhưng vẫn chưa đặt nó lên con cặc của mình. Bây giờ là lúc lẽ ra cô ấy nên quay lưng lại với tôi để hoàn thành công việc dễ dàng hơn, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Nó cũng không lật trang nào. Đó là điên. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh ngon lành báo trước những gì sắp đến. Giữa cơn khoái cảm, tôi nghĩ “Bây giờ. Bây giờ anh ấy sẽ lọt vào mắt xanh của tôi ngay khi tôi xuất tinh, tôi sẽ nói gì đây?”