một ngày nào đó sẽ đến – Chúng tôi cứ như vậy, và đêm đó sau khi chúng tôi làm tình, anh ấy nói với tôi rằng còn khoảng 15 ngày nữa anh ấy sẽ đến, vì vậy sẽ ít nhiều trong vòng hai mươi. Ngày tháng trôi qua và mỗi lần tôi có khoảng thời gian vui vẻ hơn với Suny nhưng lời mời phải mất một thời gian mới đến. Khi đã hơn hai mươi ngày trôi qua, Nury nói với tôi rằng hôm nay kỳ kinh nguyệt của cô ấy đã hết, tôi mời cô ấy đến vào ngày hôm sau. Vì tôi luôn đi uống rượu với Suny và chúng tôi bắt đầu nói về âm nhạc, tôi nói với cô ấy rằng tôi có một đĩa LP nhạc rock mới ở nhà và tôi đã mời cô ấy nghe nó. –