Paquita đã mất trí, cô ấy để tôi gần như bất tỉnh. Tôi có thể thề rằng nó không cố ý chút nào. mặc dù tôi cho rằng không có tòa án nào tha bổng cho tôi, nhưng đột nhiên con cặc của tôi đi vào âm đạo của cô ấy một cách tự nhiên và bất ngờ nhất có thể tưởng tượng được. Khi cả hai chúng tôi đều nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Paquita đã có hai phần ba dụng cụ của tôi bên trong, chắc chắn đây không phải là độ dài khủng khiếp thông thường trong một câu chuyện khiêu dâm, nhưng nó cũng đáng kể. Niềm vui không thể cưỡng lại được. Anh dứt ra khỏi nụ hôn. “Nhưng bạn đang làm gì vậy?